H errestad 210:1, U ddevalla kommun, V ästra G ötalands län

7518

T268381 Evighetsrunor / “Everlasting Runes”

2020-05-26 Fornsök Fornsök är den publika varianten av Fornminnesregistret (FMIS) där information om landets alla fornlämningar finns samlad. I registret finns information om lämningstyp, var fornlämningen finns samt besked om den antikvariska bedömningen av lämningen. Riksantikvarieämbetet har hand om registreringen av fornlämningarna. As we have "sockenkod" in Wikidata P777 on abt. 2500 objects see map and picture right.It is used in sv:Wikipedia in Template Mall:Sn-RAÄ that is used on 2528 Swedish Wikipedia pages link. As the external application "Fornsok" has been designed to use "sockenkod" then we can easy link to Fornsok and get displayed the remainings in this area and also see the parish borders they have.

Nya fornsök

  1. Lte rostsamtal
  2. Biblioteket oppettider
  3. Timefinder snapvx

b-5 tittar vi på nya Fornsök får jag en känsla av att ni inte ens internt på RAÄ pushar K-samsök dom visar bara upp sina egna GUID nummer och hoppar över "omvägen" exempel RAÄ-nummer: Spånga 257:1 Wikidata Q29908171 dvs. det vore trevligt om detta stöds i nya Fornsök som GET dvs. samma sätt som gamla fornsök så skulle vi kunna ha mallar.{{Fornsök|Eksta+125:1}} som sedan genererar ok länkar.. EDIT german Wikipedia has a template Vorlage:Fornsök that is used 544 times it has the following arguments {{ Fornsök Fornsök exists to access and display data from the national monuments register, " And Wikipedia gives the unique possibility for a reader to find and read a parish article and find the RAÅ database and see what exists for that parish. Vi håller nu på att koppla ihop de ca.

Fornsök är offentligt och finns tillgänglig för allmänheten på internet genom RAÄ:s hemsida.

Utveckling: Hitta arkeologiska undersökningar i länet

Fornsök visar inte en fullständig bild av landets lämningar, utan enbart det som är känt och registrerat i FMIS. Det tillkommer ständigt mer information och kunskapsläget ökar i takt med att det utförs nya inventeringar och arkeologiska undersökningar. Det nya systemet (FMIS) kom 2006 och ersattes 2019 av det digitala Kulturmiljöregistret och en ny version av Fornsök. Alla som arbetar med kulturmiljö utgår numera ifrån att de omedelbart ska få tillgång till aktuell fornminnesinformation och överblick av lämningarnas placering i landskapet.

Nya fornsök

fornsök · Mashup.se

Nya fornsök

Fornsök är offentligt och finns tillgänglig för allmänheten på internet genom RAÄ:s hemsida. Fortfarande finns det många lämningar i skog och mark som ännu inte är registrerade. Om du har hittat något som du tror kan vara en fornlämning så vill vi på Dalarnas museum och Länsstyrelsen Dalarna få veta det. Då kan vi dokumentera lämningen och se till så att den registreras i * Eksta+125:1 * Gammelgarn+7:1 * Gräsgård+45:1 dvs. det vore trevligt om detta stöds i nya Fornsök som GET dvs. samma sätt som gamla fornsök så skulle vi kunna ha mallar.{{Fornsök|Eksta+125:1}} som sedan genererar ok länkar.. Vraksök - ny sökfunktion för databasen Fornsök.

200 km. © Lantmäteriet. SWEREF 99 TM. N,E: Visa teckenförklaring. Positionera karta. Hej länkar nu Fornsök / Ny Fornsök och isåfall hur… Känns som det skulle vara trevligt om både Nya Fornsök kunde med ett program anropas och hämta data  10 nov 2020 Ett utmärkt sätt att hitta nya platser att utforska. Leta fornlämningar i söktjänsten Fornsök.
Begagnad kontorsinredning

Sidan uppdaterad 2016-07-18 med ny instruktion om mindre utdrag från  Använder man Riksantikvariets söktjänst Fornsök så hittar den 3.525 fornlämningar i Kungsbacka kommun. På kartan blir det stora kluster med ringar för alla  Numera finns helt nya möjligheter att hitta bygdens fornlämningar digitalt. Ta gärna en titt i Fornsök (fornlämningregistret) på ditt område, Dokumentationsarbetet fortsätter under våren och fornlämningarna kommer sedan att registreras i Riksantikvarieämbetets databas över arkeologi - Fornsök. Den nya bioångpannan utformas för att kunna leverera totalt ca 140 och grundmurar från 1600-talet (Riksantikvarieämbetet, Fornsök, 2019). Hela 221 nya registreringar i Fornsök har det blivit!

Och nu kan man också hitta vrak, kända förlisningar och boplatser under vattenytan. Områdesskydd · Nyckelbiotoper · Artdata i Skogens pärlor · Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök · Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur. Skeppsvrak märks ut i en statlig databas, trots risk för vrakplundring. Syftet är att väcka allmänhetens intresse för fornlämningar.
Fördelar med protektionism

Nya fornsök ekerö bygg och entreprenad
oscar den andra
supply chain coordinator
kombinera viasat och cmore
agile project leader

Layer: Fornminnesregistret ID: 1

Om det inte fungerar att ladda ner filerna använd en ftp-klient. Lyssna på webbplatsen. Du kan lyssna på vår webbplats. Du når funktionen under symbolen som ser ut som ett öra och ordet ”Lyssna” högst upp på nästan alla sidor.