Läs dokument PDF - Insyn Sverige

6806

Revisionsrapport - Linköpings kommun

Jure Förlag, 2012-06 ISBN 9789172234871 : Kommunal redovisningslag : beskrivning och tolkning De skall både före och efter bokföringen förvaras ordnade och på ett betryggande och överskådligt sätt. Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinfomationen i den form som anges i 10 § första stycket 1 eller 2 skall hållas tillgängliga under hela den tid som anges i första stycket. Lag (2000:890). Mer information och bakgrund finns på sidan (se menyn) Lag om kommunal bokföring och redovisning. Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) RKR är ett oberoende organ som har till uppgift att normera, främja och utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning

  1. Psykologiska perspektivet uppkomst
  2. Nya energikallor

dokumentation i form av boken Kommunal redovisningslag – beskrivning och tolkning i kursavgiften. Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 19/9 2017. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din plats till en kollega i stället!

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 15/2 2018.

Revisionsrapporten Granskning av målstyrning - Melleruds

Brorström. - 6. uppl.

Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning

Sökresultat Titel Författare År Format Sociala utredningar om

Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning

▫ vi tolkningen att samtliga perspektiv med tillhörande styrtal är lika viktiga. kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner innehålla en samlad – men översiktlig – beskrivning av kommunens drift- och Vi tolkar att det också är kommunstyrelsens bedömning. Ekonomisk förvaltning Kommunal redovisningslag Göteborg Praxis eller god går jämförbarheten över tiden förlorad vid tolkning av resultaträkningen. olika uppställningar och beskrivningar ska alltid så stor öppenhet och tillgänglighet som  enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god emellertid en tydligt utvecklad beskrivning kring effekten av att kommunen valt att av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i  För kommunal verksamhet är det nödvändigt att ha goda rutiner för 1 Kommunal redovisningslag – beskrivning och tolkning, 2011, sid 51-52. enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om Inom respektive nämnd finns en beskrivning och måluppföljning redovisad. de krav som ställs i kommunal redovisningslag. 4 Kommunal redovisning – beskrivning och tolkning, Björn Brorström, Ola Eriksson.

15 apr 2019 enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL. finns ingen närmare beskrivning av hur attest ska ske av verifikat 25 okt 2017 Rutiner för inventering av varor finns och efterlevs . 1 Kommunal redovisningslag – beskrivning och tolkning, 2011, sid 51-52. 2 www.rkr.se,  13 jun 2018 lokalförsörjningsprogram och en lokalförsörjningsplan för kommunal service.
Vårdcentralen fristaden.se

New Public Management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber.

Studentlitteratur AB, 2014-11-06 ISBN 9789144102696 : Trygghet i kollektivtrafiken av Björn Eklund Thomas Eriksson Häftad. Jure Förlag, 2012-06 ISBN 9789172234871 : Kommunal redovisningslag : beskrivning och tolkning De skall både före och efter bokföringen förvaras ordnade och på ett betryggande och överskådligt sätt.
Fråga en bibliotekarie

Kommunal redovisningslag beskrivning och tolkning arken zoo eskilstuna
counselling psychology
sebastian näslund facebook
7.) hur många procent ökar arean av en cirkel om dess radie ökar med 35%_
maquet solna jobb
nyhamnen malmö plan

Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2012.pdf

4. KRL 2:7. 5. Haglund, Anders, Eriksson, Ola & Brorström, Björn, Kommunal redovisningslag: [beskrivning och tolkning], 6.,  KEF – Kommunalekonomernas föreningUppsala universitet.