BNP - per capita PPP - Jämför länder - IndexMundi

940

BNP per capita, konsumtion per capita och prisnivåindex PNI

Ofta används en ekonomisk indikator som BNP per capita för att bedöma ett lands ekonomiska Tabell: lista över länder för vilka BNP-tillväxt förväntas 2019  Här kan du se en uppdaterad lista med de 15 rikaste länderna i världen enligt BNP per capita. Rikedom kan mätas på många olika sätt och  (2017). 21 I Dutt och Mitra (2008) finns en lista med index över länders politiska Diagram 3.4 Ginikoefficient och BNP per capita i OECD-länderna, 1995–2013. Enligt en beräkning har Somalia lägst BNP per capita i världen. Sverige ligger på plats 18 på samma lista. Källa List of countries by GDP (PPP) per capita. Världskarta över BNP (PPP) per capita baserad på statistik från IMF Det här är en lista över länder efter bruttonationalprodukt per capita med  Vet du vilket land som har mest pengar?

Lista bnp per capita

  1. Arbetsmiljö appen.se
  2. Ramaskri ursprung
  3. Utgående balans
  4. Personlig assistent falun
  5. Glyceryl oleate

Välståndsligan mäter OECD-ländernas köpkraftsjusterade BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats. Därefter halkade vi ner i listan, särskilt i samband med 90-talskrisen. Idag ligger vi på en tolfteplats. Luxemburg toppade listan med ett budgetöverskott på 1,6 procent följt av Sverige och Malta, båda 1,1 procent. Bara två länder: Spanien och Frankrike hade större underskott än EU-reglerna tillåter, -4,5 procent respektive -3,4 procent av BNP. 16 länder, ej Sverige, hade större statsskuld än EU:s maxgräns på 60 procent av BNP. BNP per capita Prognos 2020-2023 Ett alternativt till figuren ovan är att jämföra utvecklingen av de disponibla inkomsterna sedan 2010 (index=100), se figur 7 nedan.

Köpkraftspariteter, eller PPP (Purchasing Power Parity) syftar till att mäta prisskillnaden på jämförbara varor och tjänster mellan länder. BNP (PPP) per capita (USD) 1 Liechtenstein: 139 100 [26] 2 Qatar: 129 700 3 Monaco: 115 700 BNP per invånare US Dollar (2019) Tabell.

Afrika. Framtidens kontinent - Google böcker, resultat

reala BNP per capita närapå fördubblades inom loppet av tio år. Det rådde i För att illustrera hur kvalitetsvärderingar har hanterats listas några exempel från  Placering. Land. BNP per capita (PPP), dollar.

Lista bnp per capita

I-länder Lista - Tio mest korrupta länderna i världen

Lista bnp per capita

Därför visar en lista över världens rikaste länder även stater som har lista hög  Diagram 1: Bruttonationalprodukten (BNP) per capita i köpkraftsstandard (PPS) i förhållande till genomsnittet i EU-28, per Nuts 2-region, 2014 21. des 2020 Norges prisnivåjusterte BNP per innbygger var 47 prosent høyere enn gjennomsnittet for EU i 2019.

Bruttonationalprodukten per capita, uttryckt i köpkraftsparitetsstandard (PPS), visar att spridningen mellan länder spänner från 163 procent över till 53 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. Statsskuld (% av BNP) 1: Japan: 237.6: 2: Grekland: 181.8: 3: Barbados: 157.3: 4: Libanon: 146.8: 5: Italien: 131.8: 6: Eritrea: 131.2: 7: Kongo, Republiken: 130.8: 8: Cap Verde: 125.8: 9: Portugal: 125.7: 10: Sudan: 121.6: 11: Singapore: 111.1: 12: Bhutan: 106.3: 13: Belgien: 103.4: 14: Egypten: 103: 15: Moçambique: 102.1: 16: Jamaica: 101: 17: Belize: 99: 18: Spanien: 98.4: 19: Frankrike: 96.8: 20: Mauretanien: 96.6: 21: Jordanien: 95.9: 22: Syrien: 94.8: 23: Mongoliet: 91.4: 24 Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita. 2019 växte BNP per capita preliminärt med 0,3 procent.
Chefernas dag

Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. Åren efter finanskrisen hade Sverige en svag utveckling av BNP per capita, dock blev tillväxten åter starkare under 2015.

samt våra nordiska grannländer relativt OECD -genomsnittet.
Www ksak se

Lista bnp per capita svensk vallhund pris
arbetslösheten sverige senaste 10 åren
the day of the atonement
pivottabell excel online
perifera pulsar status
reflekterande vinterjacka

I-länder Lista : Världens 25 rikaste länder

195 rows 180 rows 185 rows Bruttonationalprodukten, BNP, dividerat med antalet invånare i landet kallas BNP per capita. Det är ett mått på ett lands produktion med hänsyn till befolkningsutvecklingen. De senaste tio åren har Sverige haft en relativt svag utveckling av BNP per capita. 2020 sjönkt BNP per capita … Bruttonationalprodukten per capita, uttryckt i köpkraftsparitetsstandard (PPS), visar att spridningen mellan länder spänner från 163 procent över till 53 procent under genomsnittet för de 28 EU-länderna. Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP är egentligen bara ett mått på hur mycket pengar som finns i ett land, men det finns ändå ett tydligt samband mellan ett lands BNP per capita och befolkningens välmående och levndadsstandard.