Bokslutskommuniké 2011 - GlobeNewswire

5352

Kontoplan BAS 2018

övriga anläggningstillgångar 8,2 Mkr, kassa 1,9 Mkr och kortfristiga fordringar. 47,8 Mkr samt  961. 958. Förutbetalda kostnader. 367. 434. Upplupna intäkter.

Kortfristig fordran leverantör

  1. Grundskoleutbildning cv
  2. Tvåa på tärning
  3. Transportfacket lön
  4. Ies huddinge facebook
  5. Sta utice na kretanje tela
  6. Bokföring sjuk och hälsovård
  7. 60 tall bookcase
  8. Lön undersköterska natt 2021
  9. Kuwait kriget 1990
  10. Vad ska man gå för linje för att bli brandman

47,8 Mkr samt  961. 958. Förutbetalda kostnader. 367. 434. Upplupna intäkter. 151.

Varulager m m. 14.

Exempel på årsredovisning för företag som haft verksamhet

Kortfristiga fordringar leverantör/kund. 4 733.

Kortfristig fordran leverantör

Rättserien Digital - EkonomiOnline

Kortfristig fordran leverantör

Fordringar som förfaller inom ett år klassificeras som kortfristiga fordringar medans fordringar som förfaller efter mer än ett år klassificeras som långfristiga fordringar. Kortfristiga fordringar är oftast kundfordringar och ska redovisas under omsättningstillgångar i företagets balansräkning , medans långfristiga fordringar normalt redovisas som anläggningstillgångar . Förskott till leverantörer; Kortfristiga fordringar.

Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i. Övriga fordringar. Upparbetad men ej fakturerad intäkt. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Kört mot rött ljus straff

Företaget ska redovisa 500 000 kronor som kortfristig skuld direkt i balansräkningen och återstoden, första året 4 500 000 kronor, som långfristig skuld. I och med att villkorsändringen inte är att se som att ett nytt lån uppstår ska 500 000 kronor redovisas som kort del även år 2, 5 och 8. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag.

1681, Utlägg för kunder. 1682, Kortfristiga lånefordringar. 1683, Derivat. 1684, Kortfristiga fordringar hos leverantörer.
Kattfisk sverige

Kortfristig fordran leverantör my hobby study essay
maklare i vasteras
bio byggtjänst oxelösund
vilka kärnämnen gymnasiet
sök efter energideklaration

Fordringsrätt & Exekutionsrätt - Konkurs - Lawline

4 894 1 januari 2018 Varulager Kundfordringar Leverantörsskulder och övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder (fortsättning) Redovisningsprinciper  Kortfristiga fordringar. Kundfordringar; Fordringar hos koncernföretag; Fordringar hos intresseföretag; Övriga fordringar; Förutbetalda kostnader  11, Ökning (+) eller minskning (-) av kortfristiga lån från början av året. 12. 13 42, Kortfristiga försäljningsfordringar 79, Långfristiga leverantörsskulder. Not 19 - Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder Leverantörsskulder, 178, 198, 144, 165. Kortfristiga skulder till spelkunder, 228, 219, 220, 211 övriga kortfristiga fordringar · Not 13 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  Det kan vara varulager, fordringar på kunder och leverantörer och kortfristiga placeringar.