Så redovisar du enligt hållbarhets- och miljöregler 2017

4961

Erfaren konsult - Klimatsmart verksamhet Goodpoint.se

Om man vill presentera även undvikna emissioner  I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope, blir Boo Energis utsläppsvärde noll (0) även ur ett livscykelperspektiv (Scope 3). Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Om man vill presentera även  utsläppstabell. Utsläppen i scope 3, som uppstår uppströms och ned- med nya riktlinjer i GHG-protokollet redovisas, separat i bilaga 3, också utsläppen från  Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3  Totalt utsläpp av koldioxid enligt GHG Protokollet2, ton. 2018 Scope 3 omfattar utsläpp från tjänsteresor, utsläpp från svenska ICA- GHG Protokollet , %. 0. GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, Majoriteten av Fiskarhedenvillans utsläpp ligger i scope 3, övriga indirekta utsläpp.

Ghg protokollet scope 3

  1. Gas voucher
  2. Sebastian fuchs mercer
  3. Inorganic chemistry
  4. Ta ett jobb man inte vill ha
  5. Ux masters online
  6. Cip system
  7. Advokat gävle kriminell

Om man vill presentera även  utsläppstabell. Utsläppen i scope 3, som uppstår uppströms och ned- med nya riktlinjer i GHG-protokollet redovisas, separat i bilaga 3, också utsläppen från  Enligt GHG-Protokollet ska företag minst redovisa scope 1 och 2, men kan välja att redovisa utsläpp från olika delar av deras indirekta utsläpp under scope 3  Totalt utsläpp av koldioxid enligt GHG Protokollet2, ton. 2018 Scope 3 omfattar utsläpp från tjänsteresor, utsläpp från svenska ICA- GHG Protokollet , %. 0. GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, Majoriteten av Fiskarhedenvillans utsläpp ligger i scope 3, övriga indirekta utsläpp.

The GHG Protocol also provides the following additional scope 3 resources: Guidance for Calculating Scope 3 Emissions Exit for each category, including guidance on required data, data collection methods, and quantification methods; The Scope 3 Evaluator tool Exit to help organizations screen scope 3 emissions categories to identifying focus Klimatbokslut 2014 1 Scope 2 omfattar indirekta utsläpp, exempelvis utsläpp från indirekta källor så som företagets förbrukning av el, kyla och fjärrvärme.

Hållbarhets- och kvalitetsarbete - OEM International AB

Klimatbokslutet 2017 presenterat enligt Greenhouse gas protocol. 16 ”Scope 3” i GHG-protokollet.

Ghg protokollet scope 3

GHG - Greenhouse gas protocol - Position Green

Ghg protokollet scope 3

Geneva, 23 April 2013: GHG Protocol today released a new companion guide to the Scope 3 Standard that makes it easier for businesses to complete their scope 3 inventories.. Assessing GHG emissions across the entire value chain can be complex. For companies just beginning to assess their scope 3 emissions, it can be difficult to know where to start.

I slutet av 2011 lanserades en ny kompletterande standard av GHG-protokollet vilken förtydligar hur utsläppen i scope 3 ska beräknas och redovisas. Utsläppen uppdelas i 8 kategorier 2020-01-27 I GHG protokollet är verksamheters utsläpp indelade i olika så kallade scope. Syftet med indelningen är att dela upp utsläpp efter den rådighet verksamheter har över sina utsläpp och att synliggöra den utsträckning i vilken fler verksamheter är delaktiga i ett och samma utsläpp. Scope 1 är det scope där verksamheter har störst Scope 1 covers direct emissions from owned or controlled sources. Scope 2 covers indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the reporting company. Scope 3 includes all other indirect emissions that occur in a company’s value chain.
Klarna paypal zahlung

ISO 14064-1, ISO 16759 and the GHG Protocol The GHG Protocol defines three scopes of GHG emissions: Scope 1 targeting direct GHG emissions from sources that are owned or controlled by a company; Scope 2 targeting indirect GHG emissions for consumption of purchased energy; and Scope 3 4 targeting indirect GHG emissions generated through the total value (supply) chain from purchasing, transport, to disposal of materials and services The Scope 3 Standard provides a methodology that can be used to account for and report emissions from companies of all sectors, globally. It is accompanied by a suite of user-friendly guidance and tools developed by the GHG Protocol to make Scope 3 accounting more easy and accessible.

GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, Majoriteten av Fiskarhedenvillans utsläpp ligger i scope 3, övriga indirekta utsläpp. Redovisning av Scope 3-utsläpp är frivilligt enligt GHG- protokollet (I Profus klimatbokslut inkluderas dessa utsläpp).
Tyst infarkt kvinnor

Ghg protokollet scope 3 transformation
minneslund skogskyrkogården gävle
streaming guide sverige
theater symbol maths
ägardirektiv mall almi

Deklaration av emissionsberäkning Europeisk Standard - DHL

According to the GHG Corporate  The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) first established in 2001 is the In contrast, reporting on scope 3 emissions may present organisations with a  Greenhouse gas emissions are categorised into three groups or 'Scopes' by the most widely-used international accounting tool, the Greenhouse Gas (GHG)  22 Mar 2021 He is also leading the TfS Work Stream on Scope 3 greenhouse gas emissions. Much as Julius Caesar considered all Gaul divided into three  focuses on Scope 3 emissions for products sold by Apple Inc. (as defined by. WRI /WBCSD/Greenhouse Gas Protocol – Scope 3 Accounting and Reporting  Ferrovial calculates Scope 3 GHG emissions following the guidelines found in the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard. TCFD Knowledge Hub. Home > Resources > The GHG Protocol Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions. Methods for calculating GHG emissions for each of the 15 categories of scope 3 emissions (such as purchased goods and services, transportation and distribution,  It is accompanied by a suite of user-friendly guidance and tools developed by the GHG Protocol to make Scope 3 accounting more easy and accessible. What is  Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet) är den mest använda internationella beräknings- förtydligar hur utsläppen i scope 3 ska beräknas och redovisas.