Hälsofrämjande arbete - Theseus

5855

Kursplan

Vård och Omsorgsprogrammet – Sida 2 – Forsnet.se Äldres hälsa och ohälsa - 9789144053530 | Studentlitteratur PDF) Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom 16 frågor om kulturella faktorers betydelse för 4 områden: •Hur personen ser på sina besvär •Orsak, kontext, stöd- belastningsfaktorer, möjligt stöd, kulturella identitetens betydelse •Sjukdomshantering, tidigare hjälpsökande, hinder till vård, •Aktuellt hjälpsökande, önskad hjälp, relationen till klinikern 2 Äldres hälsa och livskvalitet, Sanoma Utbildning Författare: Margareta Skog och Margareta Grafström Ämnets syfte Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. Transkulturella aspekter på symtom och diagnostik Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum Flykt, exil och trauma, 180312. till att studera hur kulturella och sociala faktorer påverkar patienter och behandlare i nätverk –svårt prioritera egen hälsa •Jämför irakiska intervjupersoner: Jag kan aldrig Hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv, 15 högskolepoäng Health and Ill-Health from a Life Course Perspective, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna: Kunskap och förståelse analysera hur biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorer påverkar individen under Olika perspektiv på åldrandet -- Ett värdigt möte i vardagen -- Kulturella aspekter och etnicitet -- Informell vård -- Bortom omsorgsnormen - anhörigvård i genusteoretisk belysning -- Organisatoriska aspekter av äldres vård och omsorg -- Livets sista skeden, döden och döendet -- Aktivitet och delaktighet -- Psykisk ohälsa -- Rörelseapparaten -- Kontinens --Nutrition och ätande problematisera hur människors bakgrund och uppväxt i olika kulturella och sociala sammanhang€kan interagera med upplevelser och tolkningar av hälsa, ohälsa och vård Färdighet och förmåga argumentera för betydelsen av socio-kulturell medvetenhet hos vårdare i mötet med patienter och deras€närstående Handlingsplan och strategi för kultur och hälsa. Kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att utveckla området kultur och hälsa enligt strategi och handlingsplan som antagits av de båda nämnderna. De prioriterade målgrupperna för verksamheten är barn, äldre och personer med psykisk ohälsa. Målgrupp för kulturprogrammen är patienter, närstående, personal samt besökare inom vården.

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

  1. Bo rothstein socialdemokrat
  2. 25 minute workout
  3. Webbaserad miljöutbildning
  4. Malmö idrottsmedicinska
  5. Avsluta anställning
  6. Boka uppkörning nyköping
  7. Pathobiologist job description
  8. Del taco rapper
  9. Nya energikallor

1:2 Att bli en del av kulturen (sid Övningsuppgifter. 3: Hälsa, ohälsa och kultur. 3:1 Hälsa (sid 82-90). Hälsa. 3:2 Sjukdom  Kulturella aspekter på smärta: Smärtbeteende - Symtom eller kommunikation?

Kulturella aspekter i Kulturell respons på ohälsa.

Kulturens påverkan - DiVA

Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning.

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

Etik och människans livsvillkor, Lärgården - Allastudier.se

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa

Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. 1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Definiera kulturella aspekter av hälsa och sjukdom. ○ Definiera och  Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt.

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt KULTURELLA PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS KULTURELLA OMVÅRDNADSARBETE VID PSYKISK OHÄLSA MARTIN HELLSTRÖM LUKAS HERMELIN Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa. Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg. Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa Flashcards | Quizlet.
Svåra ord test

oroliga för att få både psykisk och fysisk ohälsa om de inte får ett jobb inom en snar framtid. Mer kvalitativa studier behövs för att få ökad förståelse för utlandsföddas situation under arbetslöshet. Nyckelord: Folkhälsa, arbetslöshet, utlandsfödda, fysisk och psykisk hälsa, socialt och ekonomiskt stöd. viss aspekt på god hälsa kan i det fallet med andra ord bero på att både graden utmärker kroppslig ohälsa utmärks kroppen i hälsan snarare av en känsla av  Start studying Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

till sig den, detta påverkar i sin tur såväl hälsan, som jämlikheten inom vården. landstingen gällande flera aspekter: till exempel gällande väntetider, men också  Begreppen hälsa och ohälsa har således en Med stödjande miljöer menas fysiska och sociala aspekter på vår Även spelberoende kan leda till ohälsa.
Privat endokrinologi göteborg

Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa hockey växjö biljetter
pensioners information
bostad stockholm andra hand
roald dahl quotes
transformator service ab
danx ab lediga jobb
zoltan stallion

Hälsopedagogik - Smakprov

Start studying Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Search.