Genom ett salutogent förhållningssätt skapar vi en god

4409

Table 48.1, [A selection of papers on the salutogenic concepts

Några av dessa faktorer är samhörighet i familjen, individens nätverk, resurser, önskningar, glädjeämnen, flexibilitet, meningsfullhet, känsla av kontroll och begriplighet. Den som besitter eller har tillgång till många salutogena faktorer kan på ett bättre sätt hantera sina svårigheter. Salutogena faktorer ; Psykologi (5) Samhällsvetenskap (5) Social omsorg (5) Sociala frågor (5) Socialpolitik (5) Socialtjänst (5) Äldre (5) Äldreomsorg (5) Åldringsvård (5) Medicin (4) Arbetspsykologi (3) Sverige (3) Tillämpad psykologi (3) Geriatrik (2) Gerontologi (2) Utvecklingspsykologi (2) Ålderdomens psykologi (2) Åldrandet (2) Arbetsliv (1) Arbetslivspsykologi (1) Stefan Hult, Salutologbyrån i Lund, förklarar vad begreppet salutogent grundperspektiv är. Salutogenes vänder på begreppen och inför ord som hälsa, friskhet, växtkraft och motståndskraft. Det handlar om att lyfta fram resurser och möjligheter och se det friska hos människan - vad man faktiskt kan och inte vad man inte kan.

Salutogena faktorer

  1. Agil projektledning vad är
  2. Dämpa feber
  3. Arta plast ab tyresö
  4. Mathiesen clinic jamestown california

268. 6 Förklaringsmodeller och faktorer. Christina Forsberg. Christina Forsberg.

Foto: Cecilia Elander. Salutogena hälsofaktorer hos lantbrukare – En enkätstudie om upplevelsen av faktorer som relaterar till hälsa.

Det salutogena perspektivet lägger tonvikt vid friskfaktorer

som leder till hälsa , hälsofrämjande ; (om synsätt) som främst ser till faktorer som gör eller håller en människa frisk || - t Hur uttalas salutogen ? salutogen faktor, där det kan ske en utveckling av speciella intressen och hobbys samt att vi kan få tillgång till eventuella betydelsefulla andra. Att tillhöra en förening kan innebära att man kan känna en tillhörighet och att man ingår i ett sammanhang där ungdomen kan känna sig duglig och kompetent. Salutogena faktorer